Reference

  • Rekonstrukce a přístavba provozní budovy JME – montáže s.r.o. Brno
  • Výstavba sídla firmy SEKV s.r.o Brno
  • Výstavba transformátorů 110 kV a přilehlých komunikací rozvodna Sokolnice
  • Výstavba chodníků ze zámkové a betonové dlažby ul. Husova, Rosice u Brna
  • Oddělení dešťové a splaškové kanalizace SOR Sokolnice
  • Ekologizace a zastřešení stanovišť transformátorů T 101, T 102 rozvodna Hustopeče
  • Rekonstrukce rozvodny R 110/22kV Velké Opatovice
  • Rekonstrukce rozvodny R 110/22kV Slavičín
  • Ekologizace a zastřešení stání transformátorů R 110/22kV Kyjov
  • Rekonstrukce a dostavba sídla firmy Kovovýroba Marek a syn, spol. s.r.o., Rosice u Brna